JAK BUDUJEMY?


Budujemy od podstaw. Kończymy na stanie deweloperskim lub „pod klucz”. Służymy pomocną dłonią, aby inwestor mógł mieć wolną głowę.

Budowa jest procesem złożonym, który wymaga solidności i ścisłego następstwa poszczególnych etapów.


ZANIM ZACZNIEMY,
czyli jakie są Wasze potrzeby i możliwości?


Określanie oczekiwań

Zastanówcie się, czego oczekujecie od waszej inwestycji. Komu i do czego ma służyć? Czy potrzebujecie jakiś szczególnych udogodnień lub innowacyjnych rozwiązań technologicznych?

Określenie budżetu

Musicie znać własne moce finansowe. Czy macie już kapitał? Jeśli planujecie kredyt, to na jakich warunkach? Jakie są całościowe i coroczne kwoty, które chcecie przeznaczyć na budowę? Czy w koszty wchodzi także zakup działki? Pozwoli to określić maksymalną kwotę, którą możecie przeznaczyć na wybudowanie domu, a w dalszym etapie ułatwi wybór odpowiedniego projektu.

Ramy czasowe

Przygotowując się do budowy musicie wziąć również pod uwagę czas realizacji poszczególnych etapów, czyli pozyskania odpowiedniej działki budowlanej, wyboru projektu wraz jego adaptacją, uzyskania pozwolenia na budowę oraz samej budowy domu.

Wybór projektu architektonicznego

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, wybierając projekt musicie odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Ile osób będzie mieszkać w naszym domu? Jakie wymagania musi spełniać nasz dom? Gdzie nasz dom będzie budowany? Jakim budżetem dysponujemy? Dzięki temu łatwiej będzie wybrać odpowiedni typ domu, jego wielkość oraz określić realne koszty budowy. Powiedźcie projektantowi, jakie macie potrzeby oraz oczekiwania. Określcie koszty usługi. Upewnijcie się, że Wasze możliwości finansowe pozwalają na realizację całego przedsięwzięcia.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Na tym etapie adaptujemy projekt do warunków działki budowlanej. Na tym etapie istnieje również możliwość wprowadzenia zmian do zakupionego projektu lub dodania elementów wyposażenia technicznego domu. Niezbędne są m.in. badania geotechniczne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy, mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych oraz warunki przyłączenia mediów. W miarę potrzeb modyfikujemy projekt, np. względem rozwiązań technologicznych. Kompletujemy dokumentację i składamy ją we właściwym urzędzie.

Heliodon służy doradztwem z zakresu planowania i budżetowania budowy oraz dostosowywania jej do Waszych potrzeb.